Հովնան Դերդերյանը ենթարկում է 15 քահանաների տարբեր, բայց եւ նմանատիպ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, ովքեր թվում է, թե չունեն շնորհ, արժանապատվություն եւ հարգանք

Posted on March. 17. 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *