Կնամեծար հայրապետն ամենայն հայոց

Posted on March. 26. 2019

Նկարը առնուած է Ս. Պատարագի ընթացքին։ Սիտնի, Աւստրալիա
Կիրակի, Փետրուար 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *