Աստուծոյ տունը աղօթքի տուն է, իսկ իրենք վերածեր են անիկայ գողերու բույնի

Posted on May. 12. 2019

Շվեդիայի մեջ Գարեգին պոռնկացող պիղծ հերետիկոսի մաֆիան արգելում է Քրիստափոր սարկավագին եկեղեցի մտնել
Սոտերդալյո, Շվեդիայի չքահանային վաղարշ իսախանեանին եւ վարչության անօրինական, գողական եւ փողոցային պահվածքը իմ հանդեպ, եկեղեցական բոլոր կառքն ու կանոնները ոտնակոխ ընելով, արգելեցին զիս եկեղեցի մտնելէն ու աղօթելէն, ու սպառնացին զիս զարնելով եւ մինչեւ իսկ սպանելով ինծի եթէ եկեղեցիին խորանը բարձ-րանամ.
Ես դատի տուի իրենց եւ այս գարեգին-իան անօրինական կլանին պէտք է վերջ տալ եւ բացահայտել անոնց ամեն տեղ.
Աստուծոյ տունը աղօթքի տուն է, իսկ իրենք վերածեր են անիկայ գողերու բույնի.
Սա եկեղեցի չէ այլեւս սա ավազակա-բույնի վերածած են…
Քրիստափոր սարկավագ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *