Արամ Ա. Կաթողիկոս. «Քաղաքական Պատասխանատուները Հրապարակային Խոստում Պէտք Է Տան Ժողովուրդին` Բարեկարգումներու Գործընթացին Շուտով Սկսելու»

Posted on October. 26. 2019

Երէկ Արամ Ա. կաթողիկոս Լիբանանի մէջ տեղի ունեցող ժողովրդային ցոյցերուն վերաբերեալ կատարեց հետեւեալ յայտարարութիւնը.
«Լիբանանի ժողովուրդը փողոց իջած է: Լիբանանի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով ամբողջ ժողովուրդը, առանց կրօնական, համայնքային ու քաղաքական տարբերութեան, իր պահանջները յստակօրէն կը պարզէ պետական իշխանութեան: Ըսած ենք ու կը կրկնենք. կը բաժնենք ժողովուրդին պոռթկումը եւ արդար սպասումը:
Նման կացութեան դիմաց, անհրաժեշտ է խոհեմ ու իրապաշտ մօտեցում ունենալ: Զգացական արտայայտութիւններ ու հապճեպ քայլեր եւ քաղաքական շահարկումի փորձեր կրնան կացութիւնը աւելի սրել: Քաղաքական պատասխանատուներ պէտք է հեռու մնան յանցաւոր փնտռելու ու զիրար այպանելու մօտեցումներէն: Առաջնահերթը եւ հիմնականը ժողովուրդը համոզող գործնական քայլերու դիմել է: Ժողովրդային յեղափոխութեան առաջին իսկ օրը Մեր տեսակէտը պարզեցինքերկիրը տնտեսական տագնապէն դուրս բերելու միտող: Նոյնը կը կրկնենք. 1) Նկատի ունենալով ստեղծուած կացութիւնը, իր զանազան երեսներով ու հետեւանքներով, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով, թէ ներկայ կառավարութեան մաս կը կազմեն Լիբանանի քաղաքական բոլոր կուսակցութիւնները, անհրաժեշտ է, որ ներկայ կառավարութիւնը շարունակէ մնալ: Անոր հեռացումը կրնայ նորանոր բարդութիւններ ստեղծել եւ երկիրը անորոշութեան մատնել: 2) Անհրաժեշտ է, որ բարձրագոյն աստիճանի պետական պատասխանատուներն ու կառավարութիւնը, քաղաքական բոլոր կողմերուն ամբողջական աջակցութեամբ ու յանձնառութեամբ, հրապարակային խոստում տան ժողովուրդին, թէ շուտով պիտի դիմեն ժողովուրդին կեանքը բարելաւող գործնական քայլերու: 3) Տրուած հրապարակային խոստումին ու կատարուած գրաւոր յանձնառութեան մէջ պէտք է յստակօրէն ճշդուին այն գործնական քայլերը, որոնց կառավարութիւնը շուտով պիտի դիմէ տնտեսական, ընկերային, առողջապահական, կրթական, վարչական եւ այլ բնագաւառներու մէջ:
4) Բարեկարգումի կարօտ մարզերու եւ առնուելիք քայլերու սոսկ յիշատակումէն անդին, անհրաժեշտ է, որ յստակ ժամանակացոյց մը ճշդուիբնականաբար կատարուելիք բարեկարգումներու առաջնահերթութիւնը եւ տարողութիւնը նկատի ունենալով: 5) Կառավարութեան կողմէ կատարուելիք բոլոր բարեկարգումները յստակ մէկ նպատակ եւ ուղղութիւն պէտք է ունենան. ժողովուրդը հեռու պահել տնտեսական յաւելեալ տուրքերէ, ինչպէս նաեւ մշակել տնտեսական բարեկարգումի նոր ծրագիր մը հանգրուանային կերպով իրագործելի: Կատարուելիք այս աշխատանքներուն գծով կառավարութիւնը միշտ պէտք է համարատու մնայ ժողովուրդին:
Նման գործնական քայլերու դիմելով, Մեր կարծիքով, երկիրը բարեկարգումի ու զարգացումի դրական ընթացքի մէջ կը մտնէ»:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *