Ժամանակը եկած է այս բոլոր ստահակներուն ցոյց տալու իրենց չափն ու տեղը պատմութեան աղբանոցին մէջ

Posted on July. 11. 2020

ԳՐԵՑ՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

Այս համախմբումը շատ բնական ու տրամաբանական կը գտնեմ. յետադիմական, կեանքի յառաջընթացին դէմ եղող տարրերը քով-քովի եկած են:
Տարիներէ ի վեր կը յայտարարենք, որ Գարեգին Բըըը-ն ու անոր ոճրախումբը, որու կարկառուն դէմքերէն է Յովնան Տէրտէրեան կոչեցեալը, հայկական յետադիմութեան առանցքն են, եւ ոչ թէ Սերժիկն ու Ռոբիկը՝ իրենց թափթը-փուքներով:
Կոտալազեաններու, թրքական իշխանութիւններու 112-ամեայ հաւատարիմ ծառայ Գոչունեաններու եւ մնացեալներու այս ձեռնարկը պարզապէս քայլ մըն է Տէրտէրեանին բարոյական մերկութիւնը թուզի տերեւիկով մը ծածկելու համար: Սակայն այս ջանքերը ապարդիւն են: Մարդիկ այլեւս գիտեն, թէ ով՝ ով է, ինչը՝ ինչ: Հայաստանի Հանրապե-տութեան մէջ նոյնիսկ նախարարներ եւ այսօրուան վարչապետը կը բարձրաձայնեն Գարեգին Բըըը-ի եւ անոր սքեմաւոր ու անսքեմ շրջապատի անբարոյական կենցաղի մասին:
Մեր ժողովուրդը զարթնած է, արեւու լոյսի պէս կը տեսնէ ամէն ինչ եւ սարդարապատեան ճակատամարտ կը մղէ հայութեան այս ներքին թշնամիին դէմ: Ժամանակը եկած է այս բոլոր ստահակներուն ցոյց տալու իրենց չափն ու տեղը պատմութեան աղբանոցին մէջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *