ԱՊԱՀԱՐԶԱՆԻ ՄԸ ԱՌԻԹՈՎ

Posted on May. 3. 2021

ԳՐԵՑ՝ ԱՆԹՕ ՍԱՀԱԿ

Մահմետական ամուսինը յոգնած էր իր կնոջ ամէնօրեայ փաղաքշական խօսքերէն, անուշս, քաղցրս, երազս, հոգիս, եւ այլն։
Ու օր մըն ալ արիւնը գլուխը խուժած ամուսինը կ՛որոշէ արձակել կինը, որ իր կարգին կը դիմէ դատաւորին։
Դատաւորը հարցաքննելէ ետք «ապերախտ» ամուսինը, երեք տարուայ բանտարկութեան վճիռ կ՛արձակէ, իր քնքուշ կինը առանց հիմնական պատճառի արձակած ըլլալու համար ու ապա դառնալով մեղադրեալին ինքզինքը պաշտ-պանելու առիթը կու տայ։
Մեադրեալը իր խօսքը ուղղելով դատաւորին՝ կ՛ըսէ.-

 • Մարգարէին աղօթէ։
 • Աղօթեցինք մարգարէին։
 • Աւելիով աղօթէ մարգարէին։
 • Յաւելեալ աղօթք մարգարէին։
  Ու այսպէս շուրջ 15 վայրկեան տեւողութեան նոյն յանկերգը կը կրկնուի ու վերջապէս դատաւորրի համբերութիւնը իր գագաթնակէտին հասնելով մահուան դատապարտելու վճիռ կ՛արձակէ։
  Մեղադրեալը լսելէ ետք տրուած որոշումի մասին, դառնալով դատաւորին կ՛ըսէգ- Պրնգ դատաւոր, 15 վայրկեան չի դիմացաք կրկնած հանկերգիս, ինչպէ՞ս կ՛ուզէիք, որ ես ամէն օր լսելէ ետք կնոջս փաղաքշական անիմաստ խօսքերը, դիմանայի։
  Եւ ուրեմն, առակս զի՞նչ ցուցանէ։
  Ցուցանէ այն, որ այս օրերուն տեղի կ՛ունենայ Հայաստան աշխարհի քաղաքական բեմին վրայ, որու հերոսներէն մին՝ Իշխան Սաղաթելեան, իր կողքին ունենալով Հայաստանի Ալէն Տըլոնն (Գեղամ Մանուկեան) ու քոյր Արծվիկ Մինասեանը, Նոյեմբեր 9, 2020-էն ի վեր բեռնի ծամոն դարձուցած է, «ազատ, թափանցիկ» ընտրութիւններու մասին կատարած յայտարարութիւնները։
  Այսքանով չբաւարարուելով, Քոչոյի խամաճիկ՝ պրնգ Սաղաթէլեան ինքզինք կը ներկայացնէ որպէս մեր օրերու փրկիչ Հայոց աշխարհի, Հայաստանի, Արցախ աշխարհի ինչպէս նաեւ Սփիւռքահայութեան աչքին փոշի փչելով։ Իր ամէնօրեայ այս կոչերով կը փորձէ քունի մատնել Հայ ժողովուրդի զաւակները ամենուրէք։
  Վա՜յ քեզ ողորմելի։ Դասարանը կրկնած աշակերտի մը հոգեբանութեամբ ասպարէզ իջած սա խամաճիկին արդար դատաւորը պիտի ըլլայ հայաստանաբնակ քուէարկողը, Հայ ժողովուրդը, Յունիս 20, 2021-ին։
  Պրն. Սաղաթելեան քեզ նմաններուն տրուած չէ տեսնել վարդահեղեղ արշալոյսը։ Դու խաւարի ծնունդ ես ու պիտի մնաս խաւարի մէջ։
  Փշրէ ստրկամտութեանդ շղթաները ու միացիր իրաւատերէրուն քանի տակաւին ուշ չէ։
  Ու այս տողերը գրողս քեզ կը վստահեցնէ, որ եթէ այս ընթացքով շարունակես պայքարիլ արդարութեան դէմ, Յունիս 21, 2021-ին պիտի նետուիս ՀՅԴի աղբամանին մէջ, ոչ թէ հեռացուելով, այլ՝ արտաքսուելով։
  Եւ վերջապէս, կը թելադրեմ, որ այդ եմիփորոնակիր Գարեգին կարիճ Ներսիսեանի վրայ մեծ յոյսեր չդնել։ Ի զուր է։
  «Զգոյշ լերուք անձանց ձերոց…»։
  ԱՆԹՕ ՍԱՀԱԿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *