ASYA ASATRYAN

Համայնքի հայտնի մարդկանցից՝ ՌՈԲԵՐՏ ՕՂԼԱԽՉՅԱՆ

Posted on April, 14, 2021

ԳՐԵՑ՝ ԱՍՅԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ Լրագրող, հրապարակախոս, բանաստեղծուհի Արհեստ և արվեստ ծնող […]

No Comments

ԴԷՊԻ ԱՌՈՂՋ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, ԴԷՊԻ ՀԶՕՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ…

Posted on April, 02, 2021

Յունիս 20, 2021-ին, արդէօ՞ք Հայ ժողովուրդը, մեր հայրենի ազգակիցները, ՀՀ […]

No Comments

Բաց նամակ ARTN հեռուստաընկերության տնօրեն Ռոբերտ Օղլախչյանին

Posted on March, 31, 2021

ԳՐԵՑ՝ Ասյա Ասատրյան Լրագրող, հրապարակախոս, բանաստեղծուհի Գիշեր է: չեմ կարողանում […]

No Comments