HARUT SASSOUNIAN

Turkey Eliminated its Minorities from The Economy with Exorbitant Taxes

Posted on January, 18, 2020

BY HARUT SASSOUNIAN After the near total physical elimination of […]

No Comments

Ծերակոյտի Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւի Ընդունումը Վշտացուցած Է Պոլսոյ Նորընտիր Պատրիարքը

Posted on January, 18, 2020

Անցեալ ամիս ես պատասխանեցի Պոլսոյ նորընտիր պատրիարք Սահակ Բ. եպիսկոպոս […]

No Comments

Senate’s Adoption of Genocide Resolution Upsets Newly-Elected Patriarch of Turkey

Posted on January, 10, 2020

By Harut SassounianCalifornia Courier Editor I responded last month to […]

No Comments

Նախագահ Թրամփ Արժանի Չէ Ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Posted on January, 03, 2020

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Վերջին շաբաթներուն, […]

No Comments

Pres. Trump is not Worthy of Recognizing the Armenian Genocide

Posted on December, 28, 2019

By Harut Sassounian California Courier Editor After both houses of […]

1 Comment

Senate Recognition of Armenian Genocide: Reactions and Next Steps to be Taken

Posted on December, 21, 2019

By Harut Sassounian Publisher, The California Courier For the first […]

No Comments

Erdogan’s Backers Threaten to Commit A New Genocide Against Armenians

Posted on December, 15, 2019

By Harut Sassounian California Courier Editor A group of extreme […]

No Comments

Թրքական Գումարները Ծերակուտական Կրեհեմը Դրդած Են Արգելափակելու Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Բանաձեւը

Posted on December, 15, 2019

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր 13 Նոյեմբեր […]

No Comments

Turkish Money Motivated Sen. Graham To Block Armenian Genocide Resolution

Posted on December, 07, 2019

By Harut Sassounian Publisher, The California Courier When Sen. Lindsey […]

2 Comments

Ծերակուտական Կրեհեմ Ցոյց Տուաւ Իր Իրական Դէմքը՝ Կեղծ Թուրք Նախարարի Հետ Հեռաձայնային Զրոյցի Ընթացքին

Posted on December, 07, 2019

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Ծերակուտական Լինզի […]

No Comments
1 2 3 7