HARUT SASSOUNIAN

Putin Finally Reveals His Solution to the Artsakh Conflict

Posted on November, 06, 2020

By Harut SassounianPublisher, The California Courier After Russian President Vladimir Putin […]

No Comments

Հաւանական Է, Որ Հայկական Համազգեստով Ատրպէյճանցի Զինուորներու Վրայ Կրակած Են Իրենց Իսկ Զօրքերը

Posted on November, 06, 2020

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր 25 Հոկտեմբեր […]

No Comments

Azeri Soldiers Wearing Armenian Uniforms May Be Shot by Their Own Troops

Posted on October, 31, 2020

Harut SassounianCalifornia Courier Editor By now you know that Azerbaijan […]

No Comments

I am Voting for Biden… To End the Trump Nightmare

Posted on October, 23, 2020

By Harut SassounianCalifornia Courier Editor Along with the rest of […]

2 Comments

Ատրպէյճան Չի Հաւաքեր Իր Զինուորներուն Դիակները. Արցախի Մէջ Կը Շարունակուի Խաղաղ Բնակչութեան Ռմբակոծումը

Posted on October, 23, 2020

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Ատրպէյճան եւ […]

No Comments

Azerbaijan Doesn’t Retrieve Its War Dead; Continues Shelling Civilians in Artsakh

Posted on October, 17, 2020

By Harut Sassounian Publisher, The California Courier Azerbaijan and Turkey […]

No Comments

Արցախեան Պատերազմի Գլխաւոր Դերակատարներու Վերլուծում

Posted on October, 16, 2020

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Այս վերլուծումը […]

No Comments

Analysis of the Key Participants In the Artsakh War

Posted on October, 10, 2020

By Harut SassounianPublisher, The California Courier At the time of writing […]

1 Comment

Հայերը Պէտք Է Միանան՝ Արցախի Վրայ Թուրքիոյ Եւ Ատրպէյճանի Միացեալ Յարձակման Դէմ

Posted on October, 09, 2020

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր 27 Սեպտեմբեր […]

No Comments

Armenians Should Unite Against Turkey’s And Azerbaijan’s Joint Attack on Artsakh

Posted on October, 05, 2020

Harut SassounianCalifornia Courier Editor On September 27, 2020, a massive […]

No Comments
1 2 3 14