HARUT SASSOUNIAN

US Arab Anti-Discrimination Committee’s Acknowledgment of the Armenian Genocide

Posted on May, 25, 2019

By Harut Sassounian Publisher, The California Courier www.TheCaliforniaCourier.com In recent […]

No Comments

Միացեալ Նահանգներու Դաշնակցային Գործակալութիւնգ Թուրքիա Կրօնական Ազատութիւններու Ամէնէն Կոպիտ Խախտողներու Ցանկին Վրայ Է

Posted on May, 25, 2019

Անցեալ շաբաթ ես տեղեկացուցած էի Ատրպէյճանի կրօնական ազա-տութիւններու խախտումներուն մասին, […]

No Comments

Միացեալ Նահանգներ Ատրպէյճանը Եւ Թուրքիան Ընդգրկած Է Կրօնական Ազատութիւնները Ամէնէն Կոպիտ Ձեւով Խախտողներու Ցանկին մէջ

Posted on May, 18, 2019

Յարութ Սասունեան       «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիրwww.TheCaliforniaCourier.com  […]

No Comments

US Federal Agency: Turkey Among Most Egregious Violators of Religious Freedom

Posted on May, 16, 2019

BY Harut SassounianCalifornia Courier Editor Last week, I reported on Azerbaijan’s violations […]

No Comments

US lists Azerbaijan and Turkey among most egregious violators of religious freedom

Posted on May, 14, 2019

By Harut SassounianPublisher, The California Courier The United States Commission […]

No Comments

Trump: A Coward on the Armenian Genocide Like Obama, Bush Jr., Clinton, and Bush Sr.

Posted on May, 01, 2019

By Harut Sassounian Publisher, The California Courier  Pres. Donald Trump […]

No Comments

By Denying the Armenian Genocide, Turkish Leaders Publicize it Even More

Posted on April, 27, 2019

Harut Sassounian California Courier Editor More than a century after […]

No Comments

Pashinyan Passes First Political Test In the International Arena

Posted on April, 20, 2019

Harut Sassounian California Courier Editor Last week, Armenian Prime Minister […]

No Comments
1 12 13 14