VOSGAN MEKHITARIAN

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՎԵՐՋԻՆ ԺՈՂՈՎԸ

Posted on March, 17, 2021

ԳՐԵՑ՝ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի համացանցային կայքէջէն եւ հայկական […]

No Comments

Ո՞ՒՐ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՅՍՕՐ

Posted on March, 03, 2021

ԳՐԵՑ՝ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ Եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգւոյս. Վ.Թ. Հայաստանեայց Առաքելական […]

No Comments

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ԱՅՍՔԱՆ ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Posted on February, 19, 2021

ԳՐԵՑ՝ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ Չըսելու համար սրբապղծութիւն, գրութեանս խորագիրը կոչեցինք այլանդակութիւն: Անհաւա-տալի […]

No Comments
1 2 3 4 5 6