NEWS

ԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Է ՄԱՐԴ ՄՆԱԼ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Posted on January, 19, 2023

Գրեց՝ Առլեն Շահվերդյան Ծանօթ. Խմբ. Այս խելակորոյս եւ հաւատակորոյս աշ-խարհի […]

No Comments

Հայկական Ֆութպոլ. Էտկար Մալաքեան Վերադարձաւ Փիւնիկ

Posted on January, 19, 2023

Հայաստանի ֆութպոլի բարձրագոյն դասակարգի ախոյեանութեան մէջ հանդէս եկող Փիւնիկի մամլոյ […]

No Comments

Armenian military considers new service option for women

Posted on January, 18, 2023

YEREVAN, ARMENPRESS. The Armenian Ministry of Defense is considering enabling […]

No Comments

Armenia to host EUBC Youth European Boxing Championships in April 2023

Posted on January, 18, 2023

YEREVAN, ARMENPRESS. Armenia will host the EUBC Youth European Boxing […]

No Comments

New Year. Old Problems. New Approaches?

Posted on January, 18, 2023

by Stepan Piligian | The Armenian Weekly I have always […]

No Comments

Diplomatic Courier: Armenian ex-President’s book on “Small States” among 15 books to look forward to in 2023

Posted on January, 18, 2023

The Diplomatic Courier has listed Armenian ex=President Armen Sarkissian’s upcoming […]

No Comments

Deployment of Sevan Particle Detector to Germany

Posted on January, 18, 2023

ZEUTHEN,, GERMANY – During the October 21- November 5, 2022 […]

No Comments

Turkish Court Says Property Rights of Two Armenian Foundations Were Violated

Posted on January, 18, 2023

Turkey’s Constitutional Court has ruled in favor of two Armenian […]

No Comments

FM Mirzoyan Briefs USAID’s Samantha Power on Worsening Humanitarian Situation in Artsakh

Posted on January, 18, 2023

YEREVAN — On January 6, Foreign Minister of Armenia Ararat […]

No Comments

Stolen asset recovery department summons Archbishop Navasard Kchoyan

Posted on January, 18, 2023

YEREVAN, ARMENPRESS. The Vicar General of the Araratian Pontifical Diocese […]

No Comments
1 2 3 4 401