NEWS

ICAO-Ն Եւ Հայաստանի ԱԳՆ-ն Կը Զբաղին «Flyone Armenia»-ի Հարցով

Posted on May, 20, 2022

«FlyOne Armenia»-ի վերաբերեալ Թուրքիոյ օդային փոխադրութեան իշխա-նութիւններուն յայտնի որոշմամբ կը […]

No Comments

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/ GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Posted on May, 20, 2022

Շաբաթ, 14 մայիսի 2022 թ. «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների խճուղավազքի […]

No Comments

Լահէյի Մէջ Կայացած Է Հայաստանի Եւ Նիտերլանտներու Վարչապետներուն Հանդիպումը

Posted on May, 20, 2022

Նիտերլանտներ կատարած այ-ցելութեան ծիրին մէջ, Լահէյի մէջ տեղի ունեցած է […]

No Comments

Armenia to host world-renowned scientists, musicians within frames of STARMUS VI festival

Posted on May, 17, 2022

YEREVAN, ARMENPRESS. STARMUS VI Festival is coming to Armenia to […]

No Comments

Armenian weightlifter Garnik Cholakyan crowned world champion

Posted on May, 17, 2022

20-year-old Armenian weightlifter Garnik Cholakyan made six from six to […]

No Comments

Մարմնամարզութիւն. Հայաստանի Երիտասարդական Հաւաքականները 24 Մետալի Տիրացան Վրաստանի Մէջ

Posted on May, 17, 2022

Հայաստանի մարմնամարզութեան ֆետերասիոնին մամլոյ քարտուղարութիւնը յայտնեց, որ Վրաստանի Քութայիս քաղաքին […]

No Comments

ՓՈՂԻ ՔՍԱԿԸ ԵՎ… «ԱԶԳԻ ՓՐԿԻՉՆԵՐԸ»

Posted on May, 17, 2022

« Փողի քըսա՜կը, փողի քսա՜կը… Չարին, վաշխառվին շինում բարերար, Պըճնում […]

No Comments

«Ցանկացած հաղթանակ քրտնաջան աշխատանքի ու անընդմեջ պատրաստվելու արդյունք է:»

Posted on May, 17, 2022

Անհատի, ինչպես և ազգի կյանքը անընդմեջ պայքար է։ Իսկ պայքարը […]

No Comments

ՉՔՄԵՂԱՆՔ

Posted on May, 17, 2022

Գրեց՝ Ռուբէն Յովակիմեան (Սեն Ռաֆայել) «Սատանայի կռնակին շահածը՝ հանգիստ ծախսւում […]

No Comments

GBRA COMMEMORATES ARMENIAN GENOCIDE; FEATURES A PANEL OF REPUBLICAN AND DEMOCRATIC CANDIDATES RUNNING FOR ELECTED OFFICE

Posted on May, 13, 2022

Appo Jabarian Gives the Invocation; Commemorates the 1.5 Million Armenian […]

No Comments
1 2 3 4 353