NEWS

ԱԶՆԻՎ ՈՒ ՀԱՐԳԱՐԺԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ ԶՐԿՎԱԾ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՀԻՄՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Posted on February, 12, 2019

…Կաթողիկոսի կողմից իր միա-պետության չարաշահման և շատ ուրիշ կարևոր խնդիրների […]

No Comments

Honest and respected leading fathers are deprived of their apostolic authority

Posted on February, 12, 2019

…In August and September of 2005, when I was still […]

No Comments

Catholicos Karekin II Stands Accused

Posted on February, 12, 2019

2013-08-09 –  Faced with local or national crisis most Armenians […]

No Comments

Armenian Apostolic Battle Royale The waves of revolution appear to be headed next for the Armenian church—but is it the right kind?

Posted on February, 12, 2019

July 26, 2018 at 6:42 pm BY Raffi Elliott                                        armenianweekly.com […]

No Comments

A Church that is All Business

Posted on February, 12, 2019

October 30 2012 by Denis Donikian We can often be […]

No Comments

Մինչև ե՞րբ

Posted on February, 12, 2019

ԳՐԵՑ՝  Շահե Ասմարյան Արդեն հայտնի ճշմարտություն է, որ մարդկային ագահությունը […]

No Comments

Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջողների վրա հարձակել են Գարեգին Բ-ի ազգականները

Posted on February, 12, 2019

«Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» շարժման անդամները պահանջում են Էջմիածնի ոստիկանապետի […]

No Comments

Հայ Առաքելական եկեղեցին երբեք ավելի շատ չի հեղինակազրկվել, քան Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին

Posted on February, 12, 2019

…Էն կուսակցությունը «Հանրապետական» կոչված, որ զինվորին նույնիսկ մայկա-տռուսիկ չի կարողացել […]

No Comments

The Armenian Apostolic Church has never been more corrupted, than during the years of the ruling Republican Party

Posted on February, 12, 2019

… That party, called “Republican,” that hasn’t even been able […]

No Comments
1 421 422 423 424 425 426