VIDEOS

Armenian American Museum and Cultural Center of CA Lacks Transparency

BY APPO JABARIANEXECUTIVE PUBLISHER | MANAGING EDITORUSA ARMENIAN LIFE MAGAZINE […]

WANTED BY BURBANK POLICE

Threatening to kill and/or defame/discredit those who expose his corrupted […]

We persuade Garegin II TO LEGALIZE his family in the “Year of Family” declared by him and TO LEAVE Holy Ejmiatsin

Posted on February, 14, 2019

GAREGIN II DECLARED 2019 “YEAR OF FAMILY”. Get acquainted. This […]

No Comments

Inside the walls of Holy Etchmiadzin, Catholicos Garegin II pursues Evil and Criminal Activities

Posted on February, 14, 2019

Zham.am (5.05.2014) — The following open letter was sent to […]

No Comments

Garegin II and Hovnan Derderian, many monopolists came and went… they were thrown into the dustbin of history

Posted on February, 13, 2019

By ANTHO MESROPIAN PARIS, 12 January, 2019 Reading the “Message” […]

No Comments

«Գարեգին Բ-ն զինք խաղցուց «եպիսկոպոս պիտի օծեմ քեզ» ըսելով եւ վրան խնդաց»

Posted on February, 13, 2019

Դիկտատորը, որը եկեղեցւոյ բոլոր կարգ եւ կանոնները ոտնահարեր է, եւ […]

No Comments

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գահը և Էջմիածնի տաճարը չարի և քրեական «հոգևորականների գերի»

Posted on February, 13, 2019

5.05.2014 «Zham.am»-ի խմբագրությունը նամակ է ստացել Սփյուռքի մի շարք հոգևորականներից, […]

No Comments
1 163 164 165 166 167 171