VIDEOS

Ժողովրդի բողոքը ընդդեմ Գարեգին Բ-ի. Կաթողիկոսը չպետք է փախչի սեփական ժողովրդից

Posted on February, 25, 2019

Հարց: Ինչպես մեկնաբանվել է, որ տեղի են ունեցել տգեղ երևույթներ, […]

No Comments

Քահանան ուզում է «թագավորի նման ապրել»

Posted on February, 25, 2019

Անցեալ շաբաթ մեր ընթերցողներէն շատերը արդեն YouTube-ի վրա տեսած եւ […]

No Comments

Նեխած Գարեգին Բ-ն, Տխրահռչակ Տէրտէրեանն ու իր «առաքեալները»

Posted on February, 25, 2019

Գարեգին Բ-ն ազգային պաշտպանութիւն է խնդրում, ինչը բարեբախտաբար մերժուեց Հայաստանի […]

No Comments

Ժողովրդի բողոքը ընդդեմ Գարեգին Բ-ի. Ոսկեպաշտ Կաթողիկոսը

Posted on February, 25, 2019

Բարի երեկո, ի՛մ սիրելի ժողովուրդ:Մայր Աթոռի գահը զբաղեցնող անձը, այս […]

No Comments

Ժողովրդի բողոքը ընդդեմ Գարեգին Բ-ի. Չի՞ կարող հայ ազգը ծնել մի հազար հոգևորական, որ արժանապատվորեն մեզ առաջնորդեն

Posted on February, 25, 2019

Բարի երեկո, հոգեշնորհ Սուրբ հայրեր, և արժանապատիվ Տեր Հայր, սիրելի […]

No Comments

Չմոռանալ… Երբէք

Posted on February, 25, 2019

Փետրուարի 19-ին լրանում է Գուրգէն Մարգարեանի մարտիրոսութեան 15-ամեակը, երբ հայ […]

No Comments

This week with BEDROS HAJIAN, GARBIS KORAJIAN and APPO JABARIAN

Posted on February, 17, 2019

As of now two types of unity among World Armenians […]

No Comments

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ Ի ՊԱՏԻՒ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Posted on February, 17, 2019

ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂՔԻ ՄՆԱՑԱԾ 6 ՓՈՔՐԻԿՆԵՐ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻՆ          Հայկական մամուլէն […]

No Comments

ԻՄ ՈՒՂԵՐՁԸ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ-ԻՆ

Posted on February, 17, 2019

Բարև Ձեզ իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ,Ես Վահեն եմ: Ապրում եմ […]

No Comments
1 372 373 374 375 376 383