VIDEOS

Ինքն իր մէջ մաշած եւ արդէն փշրուող աւազաքարին օժանդակ սպասարկուները եւ խաբէութեան յօժարակամ վկաները

Posted on February, 14, 2019

ԳՐԵՑ՝ Տ. Աբէլ Մանուկեան Եպիսկոպոսութեան մեծ տարազ մը հագցուած է […]

No Comments

DOMINO EFFECT

Posted on February, 14, 2019

These bishops are thinking to put an end to the […]

No Comments

Fr. Yeghishe has failed in all his pastoral duties in Sweden

Posted on February, 14, 2019

Who are the leaders of “Garegin’s Witnesses” sect? This obscene […]

No Comments

Հավատացյալների վրա ոստիկաններ բերած քահանայի բարոյական կերպարը

Posted on February, 14, 2019

ԳՈՂ, ՍԻՐՏԸ՝ ԴՈՂ Արարատի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Դավիթ […]

No Comments

Հաղորդագրություն հանցագործության մասին

Posted on February, 14, 2019

ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետ, ոստիկանության […]

No Comments

Կաթողիկոսի դժուար օրերը

Posted on February, 14, 2019

04.07.2018 Հայաստանի մէջ ապրիլեան յեղափոխութենէ անմիջապէս ետք նախկին դիրքերու դէմ […]

No Comments
1 381 382 383 384 385 390