VIDEOS

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ

Posted on April, 07, 2019

Կարծէք անհրաժեշտ է անգամ եւս արթնցնել եւ յիշեցնել իր եկեղեցիի […]

No Comments

Քրէագործ Գարեգին Բ-ի Կցորդներ՝ ՌԱԿի «պաշտպան փաստաբան» Յակոբ Աւետիքեանի ուշադրութեան

Posted on April, 07, 2019

Գրեց՝ ԱԲՕ ՉԱՓԱՐԵԱՆԳործադիր Հրատարակիչ եւ Գլխաւոր Խմբագիր՝«ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ»-ի եւUSA Armenian Lifeի […]

No Comments

Գարեգին Բ-ն իր կամակատար եկեղեցականների միջոցով խոշոր գումարներ է վաստակում՝ Մեծ Պահքի օրերին թույլատրելով Պսակադրություններ կատարել

Posted on April, 07, 2019

Մեծի Պահոց շրջանում եկեղեցական կանոններով արգելված է Սուրբ Պսակի արարողությունը: […]

No Comments

Սեռային կեանքն ու Յովնան Տէրտէրեանը.

Posted on April, 07, 2019

Որպես կուսակրօն քահանայ Տէրտէրեան կոտրած է կուսակրօնական իր խոստումները: ԱԲՕ […]

No Comments

ՄԻ ՇԱՐՔ ՓԱՍՏԵՐ ՀՈՎՆԱՆ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Posted on April, 07, 2019

Գրեց՝ Քրիս Չաքմաքյան ՍՏԱՑՎԱԾ՝ 2019 ՄԱՐՏԻ 25-ԻՆ Արցախի ազատագրման մութ […]

No Comments

Paralyzed by Protocol

Posted on March, 30, 2019

By Stepan Piligian Change is a part of life. Right […]

1 Comment

SOME FACTS ABOUT HOVNAN DERDERIAN

Posted on March, 30, 2019

BY Chris Chakmakian A CONCERNED CANADIAN ARMENIAN Source: Volume II, […]

No Comments

Մաքուքային այցելութիւններ

Posted on March, 30, 2019

“Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգ,Մարտ 24, 2019: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեցՀայկական […]

No Comments

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ

Posted on March, 30, 2019

Աշխարհասփիւռ հայութիւնը խոր վիշտով իմացաւ մահը Կոստանդ-նուպոլսոյ Հայոց 84րդ Պատրի-արք […]

No Comments
1 384 385 386 387 388 401