VIDEOS

Օրհնեալ ես Տէր Աստուած

Posted on April, 14, 2019

Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ, եւ առաւել բարձրացեալ […]

No Comments

Հովնան Տէրտէրեան, Մանուկ Քահ. Մարգարեան ու Յարութ Մարգարեան Դատարանէն ներս Կը Խայտառակեն հայ ժողովուրդին եւ հայ եկեղեցիին

Posted on April, 14, 2019

Ի՞նչ Պատահեցաւ 2019-ի «Սբ. Յովհաննու Կարապետ Եկեղեցի/Արեւմտեան Առաջնորդարան Ընդդէմ Պետրոս […]

No Comments

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ-Ն Ի՞ՆՉ Է ԱՆՈՒՄ ԱՅՍ ԽՈՇՈՐ ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՒԹԵԱՆԸ ԴԷՄ

Posted on April, 14, 2019

«Զի բացցին աչք ձեր»… Տրանսգենդերը մտաւ խորհրդարան եւ ելոյթ ունեցաւ […]

No Comments

Ինչո՞ւ Երեւանի Լամբադայի կամրջի եկեղեցին մինչեւ այսօր չի օծվել

Posted on April, 14, 2019

Սփիւռքահայերի ուղեղի մէջ չի տեղա-ւորւում այն փաստը, որ Գարեգին Բ-ն […]

No Comments

Աստվա՚ծ, Ինձ օգնութեա՛ն հասիր.

Posted on April, 14, 2019

Աստվա՚ծ, Ինձ օգնութեա՛ն հասիր. Տէ՛ր, փութա՛ ընկերացել ինձ։ Թող ցնծան […]

No Comments

Sex and Hovnan Derderian: As a Celibate Priest, Derderian has broken his own religious vows!

Posted on April, 07, 2019

BY APPO JABARIANEXECUTIVE PUBLISHER/MANAGING EDITORUSA ARMENIAN LIFE MAGAZINE An article, […]

1 Comment

SCANDAL IN ARMENIAN CHURCH: The names of homosexual clergymen within the Armenian Apostolic Church have been published

Posted on April, 07, 2019

BY HAROUT ARAIKYAN September 5, 2018 Source: WWW.SHAME.AM (http://www.shame.am/news/view/66480.html?fb_comment_id=2178303628906834_2280955271975002) Editor’s […]

1 Comment

Who will decide new spiritual leader of Turkey’s Armenians?

Posted on April, 07, 2019

Al-Monitor | Fehim Tastekin | April 2, 2019 REUTERS/Umit Bektas […]

No Comments

Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգի երկարաշունչ հաղորդագրութիւնը. ԱՆԹՕ

Posted on April, 07, 2019

Լսելէ ետք, Պետրոս Հաճեանի հեռատեսիլի ծրագրէն Բժ. Յարութ Մեսրոպեանի հարցազրոյցը […]

No Comments

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ

Posted on April, 07, 2019

Կարծէք անհրաժեշտ է անգամ եւս արթնցնել եւ յիշեցնել իր եկեղեցիի […]

No Comments
1 395 396 397 398 399 413