NEWS

«Սուրիոյ Մէջ Թուրքիոյ Գործողութիւնները Ոչ Այլ Ինչ Են, Քան Տեղահանութիւն Եւ Ցեղասպանութեան Փորձ» Կ՛ըսէ Փայլան

Posted on October, 26, 2019

Թուրքիոյ խորհրդարանի անդամ Կարօ Փայլան խոր-հրդարանի լիագումար նիստին ընթացքին խօսած […]

No Comments

Հաղորդագրութիւն. Սուրիոյ Հիւսիս-Արեւելեան Շրջանի Թրքական Յարձակումի Առթիւ

Posted on October, 26, 2019

Իր Հոկտեմբեր 17-18, 2019-ի տարեկան ժողովին, Հայ Աւետա-րանական Համաշխարհային Խորհուրդը […]

No Comments

«Նուվել Տ՛Արմենի»-ի Վրայ Յարձակում

Posted on October, 26, 2019

«Օրեր» պարբերաթերթը, վկայակոչելով Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատան յայտարարութիւնը, կը […]

No Comments

ԿՀՎ-ի (CIA) Գաղտնազերծուած Յոյժ Գաղտնի Զեկոյցը Լեռնային Ղարաբաղի Հակամարտութեան Մասին

Posted on October, 26, 2019

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Կեդրոնական հետախուզական […]

No Comments

The Fabulous Female Corner: A powerful web consisting of women that supports, empowers and educate

Posted on October, 26, 2019

October 12, 2019 in Glendale, CA took place a unique […]

No Comments

Armenian-Italian Giorgio Petrosyan wins Kickboxing World Grand Prix

Posted on October, 26, 2019

Giorgio “The Doctor” Petrosyan, 33, of Gorizia, Italy has been […]

No Comments

I Want to Die With a Flag

Posted on October, 26, 2019

In an unprecedented volume of memories and experiences from Ethiopia, […]

No Comments

Armenia’s Shant Sargsyan wins silver at World Youth Chess C’ship

Posted on October, 26, 2019

Armenian GM Shant Sargsyan a silver medal at the World […]

No Comments

Dr. Beata Navratil’s Lecture at Boston University on Anush Opera, Armenian Poetry and Music

Posted on October, 26, 2019

BY ELIZABETH ECKERT The Boston University Modern Armenian History and […]

No Comments
1 351 352 353 354 355 426