NEWS

Daron Yacoubian Advances to SemiFinals in Disney + Shop Class

Posted on April, 04, 2020

Daron Yacoubian, 14, has advanced with his team to the […]

No Comments

Holy Week in the Time of Pandemic: April 5-12

Posted on April, 03, 2020

Ordinarily, Holy Week signals the end of the Lenten period […]

No Comments

The latest about Coronavirus from John Hopkins Hospital

Posted on April, 03, 2020

19 tips: * The virus is not a living organism, […]

No Comments

List of locations of all 4,045 coronavirus cases in Los Angeles County

Posted on April, 03, 2020

By Mary Stringini | FOX 11 LOS ANGELES – The number of […]

No Comments

Posted on April, 03, 2020

No Comments

UEFA asks national leagues to end championships before August 3

Posted on April, 03, 2020

UEFA has asked the national leagues to end the championships […]

No Comments

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Ս. Զատկուայ Պատգամը

Posted on April, 03, 2020

Տեսնուածէն Աւելի Տեսնելու Շնորհքը Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Գործադիր […]

No Comments

Համաշխարհային Շտապ Օժանդակութեան Զօրաշարժ` ՀՕՄ-ի Կողմէ

Posted on April, 03, 2020

Համաշխարհային ներկայ ճգնաժամը, ստեղծուած«Քորոնա» ժահրին հետեւանքով, հսկայական անդրադարձ ունի տեղական […]

No Comments

Մահացած է Լեւոն Արոնեանի Կինը` Արիանէ Քաոիլին

Posted on April, 03, 2020

Կեանքէն հեռացած է Հայաստանի ճատրակի ախոյեան Լեւոն Արոնեանի կինըԱրիանէ Քաոիլին: […]

No Comments

Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 68 Սաները Եւ Անոնց Ուսուցիչները Պիտի Տեղափոխուին Հայաստան

Posted on April, 03, 2020

Մարտ 31-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի նախաձեռնութեամբ եւ ֆինանսաւորմամբ, Պարետատան […]

No Comments
1 351 352 353 354 355 475